top of page

Vrijwilligers Greet en Geert

We laten graag 2 vrijwilligers, Geert en Greet, aan het woord.  Beide werken hoofdzakelijk achter de schermen maar zijn daarom niet minder gedreven in hun vrijwilligerswerk.  Hun taak is van heel grote waarde binnen de algemene werking van Villa Rozerood.
 

Geert kwam in Villa Rozerood terecht via Danielle. “In 2010 heeft Daniëlle, mijn vrouw, de taak op zich genomen om Villa Rozerood mee op de kaart te zetten. De gedrevenheid om iets te betekenen voor gezinnen met een zorgkind was een microbe die haar reeds lang te pakken had. En ja, het is een plezier om daar in je vrije tijd - ik behoor tot de groep vrijwilligers die nog een job hebben en niet gepensioneerd zijn- aan mee te mogen werken.”
 

Greet leerde Villa Rozerood kennen via een standje van Villa Rozerood op de kerstmarkt.  Door contact met een paar vrijwilligers daar kwam ze in ons huis terecht.

Greet houdt zich bezig met boekhouding en administratief werk.  Ze werkt daarvoor heel nauw samen met Markha en Nathalie, onze administratieve medewerkers.  De hulp van Greet, tot 2 maal per week,  is voor hen van onschatbare waarde.
 

Het takenpakket van Geert is heel divers en hangt ook af van het moment waar er nood is aan  helpende handen.

“In de beginperiode hielp ik als ‘Chinese’ vrijwilliger allround mee. Nadien was ik op vrijdagavond vaak mee in de keuken te vinden: verzorgen van de maaltijd, opdienen, afruimen en afwassen. Het contact met de gezinnen tijdens deze momenten is heel fijn.

Op IT-vlak help ik mee aan het verzorgen van de nieuwsbrief, updaten van de website als daar een vraag komt, … Jaren geleden werkte ik samen met een vriend ook een beheersmodule uit, een ondersteunende tool waarin  aanvragen, bezetting, extra info m.b.t. zorgkind, overzicht kamerverdeling, overzicht noden, … kunnen verzameld worden en waaruit ook de nodige statistieken voor het Beleid getrokken kunnen worden.

Eens helpen bij het grotere klusjes buiten zit ook  in het takenpakket.”

 

Wat drijft Geert en Greet om in VR vrijwilligerswerk te doen?

Voor Geert is Villa Rozerood is een mooi waardevol maatschappelijk project. Daar deel van mogen uitmaken en je steentje kunnen bijdragen, hoe klein ook geeft hem een enorme voldoening als mens.

“Ik vind vooral het samenspel van het team mooi om te zien. Allemaal samen vormen we één grote familie die met eenzelfde ingesteldheid het beste van zichzelf geeft om de gezinnen, die het niet altijd even makkelijk hebben, een mooie tijd te geven, iets mooier is er toch niet?!

Er ontstaan op die manier ook prachtige vriendschappen…”

 

Greet was na haar pensionering op zoek naar wat invulling van vrije tijd maar ook naar contact.

“Hier ontmoet ik fijne mensen, zowel bij personeel als gasten.

Voor mij is het engagement en Villa Rozerood is dankbaar voor alle hulp. Ik ben blij dat ik deel mag maken van die grote familie die Villa Rozerood is.”

 

Zowel Greet al Geert werken grotendeels aan een takenpakket achter de schermen. 

Greet kiest hier heel bewust voor. “Ik sta niet zo graag in de kijker en vind het fantastisch om op die manier Villa Rozerood te helpen.”

Ook Geert heeft niet de behoefte op de voorgrond te treden. “Gezinnen komen op verlof, willen een mooie warme tijd beleven eens los van de dagdagelijkse sleur.  Om dit te realiseren zijn er heel wat mensen nodig (vaste staf en vele vrijwilligers). Iedere taak is hierin belangrijk, ik zelf hoef niet in de schijnwerper te staan.”

bottom of page