Een idee…

Het project Villa Rozerood is gestart halverwege 2004 als een idee, een droom naar aanleiding van een reportage op de televisiezender Arte over “Sonnenhof”, een kinderhospice voor ongeneeslijke zieke kinderen in Berlijn.
In België bestond een dergelijke zorgorganisatie nog niet. Het idee  groeide uit tot een project onder de hoede van de “Stichting voor Palliatieve Zorg”. Het basisconcept werd verruimd tot het concept “respijthuis voor gezinnen met ernstig zieke en zorgbehoevende kinderen”. Villa Rozerood wordt een open huis, met respect voor alle levensbeschouwingen en socio-culturele achtergronden.

2004

2006

Een strijd…

In haar zoektocht naar een geschikte locatie voor het project, kwam de Stichting in 2006 in contact met de Zusters der Heilige Gehoorzaamheid uit De Panne die een koper zochten voor hun klooster. Het pand ligt in een rustige groene omgeving, dicht bij de zee en kon gemakkelijk aangepast worden aan alle voorwaarden om voor de gezinnen een aangenaam en comfortabel verblijf te creëren, zoals in een “bijna thuis” atmosfeer. Het aantrekken van de nodige partners en sponsors nam geruime tijd in beslag en bracht heel wat spanning teweeg voor alle betrokken partijen

2008

Van droom naar werkelijkheid...

Sinds 2008 werd het project door de nieuwe vzw – bestuur- op professionele wijze verder uitgebouwd. Er werd een businessplan opgesteld als basis voor de verdere zoektocht naar financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap. Er volgden een aantal gesprekken met de toenmalig Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin -Steven Vanackere- en zijn kabinet.

De oprichtingsvergadering en tevens eerste algemene vergadering van vzw Villa Rozerood vond plaats in de Panne op 15 juni 2008. De leden werken nog steeds op basis van een louter vrijwillige inzet en de Raad van Bestuur werd samengesteld uit bestuurders met een sterke professionele kennis in verschillende vakdomeinen.

In december 2008 kreeg vzw Villa Rozerood uiteindelijk de toezegging voor concrete steun door de toenmalig Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin. De Minister engageerde zich om een deel van de verbouwings- en inrichtingswerken en van de operationele projectkost te financieren.

De initiatiefnemers deden de volgende jaren al het nodige om het project te doen slagen en bewezen dat, op vrijwillige basis, een idee kan uitgroeien tot een (leefbaar) project ten goede van de gemeenschap.

Kaat Tilley, de bekende Belgische ontwerpster, geloofde in het concept en stelde haar creativiteit ten dienste van Villa Rozerood. Zij werd meter van het project.

2009

De eerste gasten... 

De organisatie werd op korte termijn operationeel uitgebouwd om de eerste gasten te ontvangen in de zomer van 2009.
Ondertussen werd en wordt er verder gezocht naar sponsoring en partnerschip om de toekomstige werkingskosten te kunnen dragen.
Kom op tegen kanker (KOTK) werd onmiddellijk bereid gevonden om te steunen.

Villa Rozerood is uniek in België, is op geen enkele manier concurrentieel met andere initiatieven en beantwoordt aan een reële maatschappelijke nood. De steun die het project geniet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de Provincie West-Vlaanderen, van de gemeente De Panne, verschillende serviceclubs en een aantal particuliere sponsors moge daarvan getuigen.

2010

Officiële erkenning... en officiële opening...

Op 29 januari 2010 werd Villa Rozerood officieel door het College van Geneesheren-directeurs van het RIZIV erkend als respijteenheid.

OP 10 juni 2010 werd het eerste Respijthuis voor families met zwaar zieke kinderen officieel geopend in aanwezigheid van Minister Vandeurzen en andere prominenten.

Ook Eric Emmanuel Schmitt was aanwezig. Hij is de auteur van het boek, 'Oscar en Oma Rozerood' waarnaar het huis werd genoemd.  Hij werd Peter van het project.

2011

Prominent bezoek...

Villa Rozerood krijgt officieel bezoek van Prinses Mathilde die ons project wilde leren kennen..
Er verschenen veel artikels in de pers.

Brand...

Op 18/09/2011 werd ons
kloppend hart getroffen door een

uitslaande brand die de derde

verdieping volledig vernielde.
De andere verdiepingen liepen
veel waterschade op en de
materiële schade is enorm.

2012

De blijde terugkeer...

Na een grondige opknapbeurt kon de respijtwerking opnieuw verhuizen naar de Fazantenlaan. Heel veel mensen en bedrijven hielpen het project.

 Hannes D' haese, een succesvolle jonge kunstenaar, schonk talrijke werken.

 Griet Bertels, een bekende illustratrice, maakte schitterende muurschilderingen in de villa.

De steun en de schenkingen waren talrijk en hartverwarmend.

2012

-2016

We werken verder…

Na de grondige renovatie van de derde verdieping, wordt doorheen de jaren ook hard gewerkt aan de verdere verbetering van de infrastructuur van het gebouw. Deze aanpassingen konden steeds plaatsvinden door gulle giften en steun van verschillende donoren en firma’s.

De oude keuken van het klooster werd omgebouwd tot een heuse professionele keuken.

De donkergeverfde vergaderzaal werd omgetoverd tot een lichte multifunctionele ruimte die gebruikt wordt als aangename vergaderplaats maar evenzeer als “chill-ruimte” voor tieners, muzieklokaal of animatieruimte. 

Er werd een verzorgingsruimte ingericht op de gelijkvloerse verdieping waardoor grotere zorgkinderen ook beneden verzorgd kunnen worden. Ook de zorgbadkamer werd in een nieuw jasje gestopt en er kwam een heuse zorgdouche met discolichten en regendouche bij om de verzorging van onze zorgkinderen zo aangenaam mogelijk te maken.

 Er werden nog tal van investeringen gedaan om het comfort van onze zorgkinderen te verhogen o.a. de aankoop van een snoezelbox, bedbox, diverse extra hooglaagbedden, …

Het vaste team werd doorheen de jaren fors uitgebreid in de diverse disciplines: logistiek, verpleegkundig, administratief, animatie en klusjesdienst. Het team vrijwilligers groeide evenzeer uit tot een groter hecht team vol prachtige talenten.

2015

Hoge bescherming...

Villa Rozerood ontving de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Mathilde t.e.m. 2022.

2016

Een nieuwe veranda en Mascotte

Door de gulle schenking van het Comité dat Miss België organiseert, kon een ruime veranda gebouwd worden.

Oscar is het zieke vriendje van “Rube en Rutje”, de alom bekende vriendjes die gecreëerd werden door Griet Bertels.  Oscar en zijn vriendjes kom je op verschillende plaatsen tegen in het gebouw.

Het boekje “De Vijverkoningin” werd geschreven door Raymond De Bruyne en geïllustreerd door Griet Bertels en gerealiseerd t.v.v. Villa Rozerood.  Later verscheen ook een tweede boekje “Oscar in Villa Rozerood” geschreven door Copine en geïllustreerd door Griet Bertels.

Er kwam ook een Oscar-knuffelpop en Oscar verscheen op keukenschorten en wenskaarten

2017

Steracteur Sterartiest

Door de persoonlijke keuze die Michiel De Meyer maakte om voor Villa Rozerood te kiezen als goed doel tijdens de TV-show kon het huis rekenen op heel wat extra centen en positieve media-aandacht. Samen met alle andere acties die jaarlijks opgezet worden door vele sympathisanten t.v.v. Villa Rozerood zorgde dit voor een mooi eindresultaat van Music For Life voor Villa Rozerood.

2019

Pipowagen, nieuwe opdrachtgever en een terugblik…

Sinds de zomer van 2019 siert een heuse Pipowagen de tuin van Villa Rozerood.  Hét voorbeeld van hoe de kracht van een idee mensen kan bewegen tot fantastische dingen. Door intense samenwerking tussen vrijwilligers, teamleden en professionals, gesteund door de nodige giften, werd de oude huifkar prachtig gerenoveerd. De Pipowagen, bedoeld als ontspannings- en snoezelruimte is de eerste stap in het totaalproject van een belevingstuin.

Vanaf 01/01/2019 is Villa Rozerood vzw erkent als centrum voor Kortverblijf Type 3 (met het Woonzorgdecreet als decretale basis) door het kabinet van Welzijn Volksgezondheid en Gezin. In de komende maanden zal het bestuur en de directie van Villa Rozerood frequent overleggen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om tot een samenwerkingsovereenkomst (uitvoeringsbesluit) te komen.

Sinds de officiële opening van Villa Rozerood kunnen we al 38.000 verblijfsnachten registreren, van kinderen met diverse ziektebeelden: neuromusculaire, neurologische, metabole, respiratoire aandoeningen, kinderen tijdens hun zwaar revalidatieproces bij NAH,  en kinderen/jongeren met kanker.  Fier op wat we al bereikten blijven we ons, het ganse team vrijwilligers, vaste medewerkers en bestuur, volledig inzetten voor onze zorgkinderen en hun gezinnen en proberen we hen dàt extraatje te geven…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020

 
Door de Covid-pandemie:
- waren wij in  verplichte lockdown van 15       maart  tot    15 juni
- was er geen viering van ons 10- jarig jubileum... 

 

 en toch zijn wij nuttig bezig geweest en     konden wij onze nieuwe website voorstellen…