Word DONOR of PARTNER

'Villa Rozerood' ontvangt van de overheid een deel van het werkingsbudget.

Daarnaast moet er elk jaar gezocht worden naar bijkomende middelen om dit familiehuis te laten voortbestaan.

De steun komt uit vele hoeken, onder andere : 'Kom op tegen  kanker', 'Music For Life,…

De Raad van Bestuur, de vaste staf en het team van vrijwilligers, zetten zich enorm in voor de perfecte werking

van het respijthuis en voor de toekomst van Villa Rozerood.
Onafgezien van deze steun, blijven mecenaat en sponsoring erg belangrijk voor het project.
Elke gift is welkom op rekeningnummer BE 02 0015 8044 4440

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

1/3
 
VR - Enkel hartjes LR.png

Hoe kunt u ons steunen

VR - Enkel hartjes LR.png

Rechtstreekse gift of via een bestendige opdracht

​Wenst U een occasionele steun te doen of een periodieke storting via een permanente opdracht bij uw bank dan kan dat op het nummer BE 02 0015 8044 4440

Er is fiscale aftrekbaarheid voor giften vanaf 40 euro.

Organiseer een feest of een evenement

Misschien wilt u naar aanleiding van een feest, jubileum of een evenement uw genodigden laten storten naar Villa Rozerood. Dit kan op het nummer BE 02 0015 8044 4440, met hun persoonlijke gegevens en vermelding van het gebeuren.

Rechtstreekse schenking via Notaris

Je kan ten alle tijde een rechtstreekse schenking doen via notaris.

De schenkingsrechten bedragen 5,5 %

Doneren via testament of (duo)-legaat

Met uw nalatenschap wonderen doen?

Wenst u Villa Rozerood op te nemen in uw nalatenschap dan geeft uw notaris u graag advies.
Bij een duo-legaat kunt U uw erfgenamen laten meegenieten van het fiscaal voordeel want Villa Rozerood betaalt dan immers alle successierechten, ook die van uw erfgenamen.

Elk bedrag, hoe klein ook is welkom want alle beetjes helpen! 

 
VR - Enkel hartjes LR.png

Uw giften : een leven van verschil…

want ze helpen villa Rozerood om :
 

  • zorgkinderen en hun families, die het financieel zeer moeilijk hebben een verblijfskorting aan te bieden zodat ze kunnen genieten van een welverdiend respijtzorgverblijf

  • het niet door de overheid gesubsidieerde deel van de jaarlijkse werkingsmiddelen een stuk mee te helpen opvangen

  • activiteiten te organiseren die het verblijf van de gezinnen aangenamer maken

  • tussen te komen in de personeelskost van het ondersteunend personeel (dat niet door de overheid gesubsidieerd wordt).

  • materialen aan te kopen om het verblijfscomfort te verhogen of ons aanbod aan faciliteiten te verruimen.

  • de nodige onderhouds- en aanpassingswerken aan het gebouw vorm te geven