top of page
Wanneer ?
VR - Enkel hartjes LR.png

Wanneer?

Villa Rozerood als huis voor zorgvakantie voorziet opvang in de volgende gevallen:

Om op adem te komen en de batterijen opnieuw op te laden

Wanneer de naasten (ouders, schaduwkinderen, andere familieleden of mantelzorgers) van het kind even opnieuw op krachten willen komen of er even tussenuit moeten, kunnen zij, samen met het zorgkind, in Villa Rozerood verblijven of ze kunnen ervoor kiezen om hun ziek of zorgbehoevend kind een tijdje over te laten aan de goede zorgen van ons gekwalificeerd personeel.

Rust en ontspanning

Villa Rozerood als 'zorgvakantiehuis' biedt een aantal recreatieve en educatieve activiteiten en mogelijkheden, naast een volledige hotelservice. Door het aanbieden van veilig spelmateriaal met een professionele omkadering creëren we een "bijna-thuisgevoel", ver weg van de ziekenhuissfeer.

Overgang tussen ziekenhuis en terugkeer naar huis

Wanneer het tijdelijk moeilijk is om het kind thuis te verzorgen terwijl een ziekenhuisopname toch niet noodzakelijk is, kan een zorgkind met of zonder gezin bij ons logeren. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de ziekenhuisopname niet meer nodig is en de terugkeer naar huis voorbereid moet worden.

Crisisopvang

Wanneer er geen hoop op genezing meer is voor het zwaar zieke kind en het gezin ondanks dit toch even samen wil genieten weg van de thuisomgeving, kunnen zij ook bij ons terecht. Villa Rozerood houdt steeds een bed ter beschikking voor acute situaties waarin crisisopvang nodig of aangewezen is.

In alle gevallen geldt een maximale verblijfsduur van 32 dagen per jaar.

IMG_0398.JPG
Verblijfsvoorwaarden
VR - Enkel hartjes LR.png

Verblijfsvoorwaarden

Villa Rozerood ontvangt zorgkinderen jonger dan 19 jaar met een ziekte met één of meerdere van volgende kenmerken:

  • ziektes die kunnen leiden tot een vroegtijdig overlijden als de behandeling niet aanslaat;

  • ziektes die onvermijdelijk tot een vroegtijdig overlijden leiden;

  • ziektes die evolueren, soms over lange periodes, zonder kans op genezing;

  • ziektes die de patiënt nog kwetsbaarder maken en de risico's op ernstige complicaties doen toenemen.
     

Concreet gaat het over kinderen en jongeren met zeer diverse ziektebeelden: neuromusculaire, neurlogische, metabole respiratoire, oncologische aandoeningen, bijvoorbeeld kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen of kinderen tijdens hun zwaar revalidatieproces.

 

De zorgkinderen moeten thuis verzorgd worden en moeten er een frequente en noodzakelijke verzorging krijgen. Zij worden doorverwezen door hun behandelende arts of huisarts of worden rechtstreeks aangemeld door hun ouders of mantelzorgers.

Verblijfskost
VR - Enkel hartjes LR.png

Verblijfskost

Onderstaande dagprijzen omvatten volpension.

- Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar €55,00

- Kinderen tussen 3 en 12 jaar €40,00

- Kinderen jonger dan 3 jaar €26,00

Er dienen geen verblijfskosten betaald te worden voor het zorgkind. Wij van Villa Rozerood nemen het remgeld op ons.

Alle verpleegkundige verzorging en maaltijden zijn inbegrepen in de dagprijs. Indien nodig kan er gezorgd worden voor aangepaste maaltijden. Alle details rond specifieke voeding worden doorgegeven via het aanmeldingsdossier
en besproken met de zorgcoördinator, eventueel in overleg met de diëtist, huisarts of specialist.

Beddengoed en handdoeken zijn voorzien en inbegrepen in de verblijfsdagprijs. Er is een dagelijkse hotelservice. Specifiek materiaal zoals een hoog-laag bed of een tillift zijn gratis, maar dienen aangevraagd te worden via het aanmeldingsdossier.

 

U vond geen antwoord op uw vraag of u wilt nagaan of u gebruik kunt maken van een sociale korting. Neem dan contact op met onze zorgcoördinator, Chantal. Zij helpt u graag verder.

IMG_0394.JPG
bottom of page