top of page

Een Villa Rozerood-netwerk van 500 bedrijven

Met het project ‘Ambassadeurs Villa Rozerood’ willen wij een zo groot mogelijk Villa-Rozerood-netwerk creëren.
 

Dit netwerk helpt ons om een nobel en maatschappelijk doel na te streven, nl.  gezinnen met zwaar zieke kinderen een gezicht en een stem te geven in de maatschappij.

 

De betrokken bedrijven steunen onze Villa, die een geëngageerde organisatie is met een onberispelijke en stevige reputatie.

Ons uiteindelijk doel is een netwerk van 500 bedrijven te vinden die zich engageren om elk jaarlijks 1.000 euro te storten.

Hoe meer bedrijven de werking van Villa Rozerood leren kennen en er warm voor gemaakt worden, hoe meer deze bedrijven zich engageren voor gerichte sponsoring. Op die manier willen wij erin slagen om meer respijtvakanties aan te bieden aan gezinnen die met een extra zware last door het leven gaan, nl. de zorg om een zwaar ziek kind of een kind met een zware beperking. Die zorg even kunnen loslaten en als gezin vakantie te kunnen nemen in een omgeving met een kwaliteitsvolle en professionele bestaffing; geeft ouders, zussen en broers dié energie die zij nodig hebben om draaglast en draagkracht in evenwicht te houden.

VR-infrastructuur-11.JPG.jpg

Wat kan u voor ons betekenen?

We bieden een adempauze aan gezinnen tegen uiterst sociale, niet kostendekkende voorwaarden omdat deze gezinnen reeds veel medische kosten hebben en vaak nog bijkomend inkomstenverlies lijden om voor hun kind te kunnen zorgen.
 

Wij doen in het kader van ‘integrale zorg’ veel meer dan de overheid van ons verlangt.  Tot op heden konden wij om en bij de 45.000 verblijfsnachten aanbieden, 45.000 mooie herinneringen.  Drieënhalf keer zoveel dan waarvoor we gesubsidieerd worden.
 

Om dit te kunnen realiseren moeten wij jaarlijks op zoek gaan naar bijkomende financiële middelen ten belope van minstens 350.000 euro onder de vorm van fondsenwerving, sponsoring, donaties, …

Indien u net zoals wij gelooft in het belang en de meerwaarde van Villa Rozerood, nodigen we u graag uit om één van onze nieuwe waardevolle sponsors te worden door storting op rekening BE02 0015 8044 4440 met melding 500x1000 .

Wij twijfelen er niet aan dat u bewogen kunt raken door de situatie van heel wat gezinnen en we hopen dan ook dat we u mogen verwelkomen in de groep “vrienden van Villa Rozerood”.

bottom of page