VR - Enkel hartjes LR.png

Missie

 

“Villa Rozerood biedt gezinnen met zwaar zieke kinderen en jongeren

een respijt- en ontspanningsverblijf aan, met zorg op maat,

om hen op adem te laten komen en hun batterijen op te laden.”

1/4

VILLA ROZEROOD

 
VR - Enkel hartjes LR.png

Visie

“Villa Rozerood ondersteunt en versterkt de veerkracht van gezinnen. Villa Rozerood doet dit door de zorg met de ouders te delen en/of over te nemen in een aangename, huiselijke en veilige omgeving om vervolgens de zorg thuis weer aan te kunnen.

 

De aangeboden zorg is een totaalzorg die bestaat uit drie pijlers :

 

  • een dagelijkse-, persoonlijke- en verpleegkundige zorg;

  • een permanente en attente emotionele ondersteuning door alle medewerkers;

  • een animatie-aanbod aangepast aan de wensen van de zorgkinderen en hun gezin.

 

Villa Rozerood is een omgeving waar zowel het zorgkind de ouders, brussen en mantelzorgers de dagdagelijkse zorgen even kunnen delen. Zo creëren we ademruimte voor de ouders en de brussen. Daarnaast is er de mogelijkheid om kinderen alleen op te vangen en de zorg verder te zetten.

 

Openheid, respect en interdisciplinair overleg kenmerken Villa Rozerood. Gemotiveerde en deskundige professionelen en vrijwilligers spelen flexibel en creatief in op de noden van gezinnen. Een constructieve samenwerking met de brede zorgsector garandeert een hedendaagse kwaliteitszorg op maat.”

Villa Rozerood Cliniclowns
Villa Rozerood Cliniclowns

Villa Rozerood kinderen met CliniClowns

Villa Rozerood Julie
Villa Rozerood Julie

Villa Rozerood Julie

Villa Rozerood animatie
Villa Rozerood animatie

Villa Rozerood Animatie-activiteit met onze vrijwilligers

Villa Rozerood Cliniclowns
Villa Rozerood Cliniclowns

Villa Rozerood kinderen met CliniClowns

1/4
 
VR - Enkel hartjes LR.png

De naam

Oscar_en_OmaRozerood.jpg

De naam  “VILLA ROZEROOD” is geïnspireerd op het boek
van Eric-Emmanuel Schmitt, peter van het project.

Het tienjarige kankerpatiëntje OSCAR schrijft vanuit zijn ziekbed prachtige
en ontroerende brieven naar God, die sprankelen van levenslust, grappige voorvallen met personen van diverse pluimage en OMA ROZEROOD. Een oudere dame die hem regelmatig bezoekt en met hem praat over allerlei kleine en grote levensvragen.
Oscar beschrijft in het boek de laatste twaalf dagen zijn hele leven
zoals hij die zou willen meemaken.

Het boek werd ook verfilmd.

Hieronder kunt U de trailer van de film bekijken.

Eric_Emmanuel_Schmitt2013.jpg

Eric Emmanuel Schmitt

VR - Enkel hartjes LR.png

Historiek

 

Een idee …

Het project Villa Rozerood is gestart halfweg 2004 als een idee, een droom naar aanleiding van een reportage op de televisiezender Arte over “Sonnenhof”, een kinderhospice voor ongeneeslijke zieke kinderen in Berlijn. In België bestaat een soortgelijke zorginstelling nog niet. Het aanvankelijk idee groeide uit tot een project onder de hoede van de Stichting voor Palliatieve Zorg, ook al werd het basisconcept al vlug bijgeschaafd tot dat van respijthuis en vakantieverblijf voor gezinnen die met de zorg voor een kind met een ernstige – al dan niet levensbedreigende – ziekte worden geconfronteerd. Villa Rozerood wordt een open huis, los van taal, woonplaats, ras, politieke, filosofische of confessionele overtuigingen.

Een strijd …

In haar zoektocht naar een geschikte locatie voor het project, kwam de Stichting in 2006 in contact met de Zusters der Heilige Gehoorzaamheid van De Panne, die een koper zochten voor hun klooster. Het pand ligt in een rustige groene omgeving, dicht bij de zee en kan gemakkelijk aangepast worden aan alle behoeften om het verblijf van de zieke kinderen met hun familie aangenaam en comfortabel te maken, U zult zich er onmiddelijk thuis voelen. De moeizame zoektocht die daarop volgde naar partners en sponsors, hield zowel de Stichting als de Zusters ruim anderhalf jaar in grote spanning. Een aantal vrijwilligers, die in het idee van Villa Rozerood bleven geloven, kwam eind 2007 op de valreep in contact met de Zusters der Heilige Engelen uit Lokeren. De Zusters waren zo enthousiast over het globale project dat zij via hun Steunfonds het gebouw aankochten op 30 mei 2008, om het vervolgens in erfpacht te geven aan de op te richten VZW Villa Rozerood.

 

Van droom naar werkelijkheid

Vanaf dan wordt het project door de nieuwe VZW op professionele wijze verder uitgebouwd. Er wordt een businessplan opgesteld als basis voor de verdere bespreking van de vraag naar financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap.
Er volgen een aantal gesprekken met de Vlaamse Minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid, Minister Steven Vanackere en zijn kabinet. De oprichtingsvergadering en tevens eerste algemene vergadering van VZW Villa Rozerood vindt plaats in de Panne op 15 juni 2008. De leden werken nog steeds op basis van een louter vrijwillige inzet en de Raad van Bestuur wordt samengesteld uit bestuurders met een sterke professionele kennis in verschillende vakdomeinen. De statuten worden - na neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie te Brussel op 30 juli 2008 - in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 8 augustus 2008 onder het ondernemingsnummer: 0899.550.482. Op 21 oktober verkrijgt de VZW de erfpacht over het gebouw in De Panne. In december 2008 krijgt VZW Villa Rozerood uiteindelijk de door de Ministerraad goedgekeurde toezegging van concrete steun door de Vlaamse minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid. De Minister engageert zich om een deel van de verbouwings-, inrichtingswerken en  de operationele projectkost te financieren. De initiatiefnemers zullen de komende drie jaren al het nodige doen om het project te doen slagen en willen bewijzen dat, op vrijwillige basis, een idee kan uitgroeien tot een leefbaar project ten goede van de gemeenschap. De organisatie zal op korte termijn operationeel uitgebouwd worden om de deuren te kunnen openen en de eerste gasten te ontvangen in de zomer van 2009. Ondertussen wordt er verder gezocht naar sponsoring en partnerschap om de toekomstige werkingskosten te kunnen dragen. Villa Rozerood is uniek in België, is op geen enkele manier concurrentieel met andere initiatieven en beantwoordt aan een reële maatschappelijke nood. De steun die het project geniet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de Provincie West-Vlaanderen, van de gemeente De Panne, verschillende serviceclubs en een aantal particuliere sponsors moge daarvan getuigen.

Indien u net zoals wij gelooft in het belang en de meerwaarde van Villa Rozerood, nodigen we u graag uit een kijkje te nemen in de mogelijkheden van sponsoring of partnerschap onder Giften voor villa.

Artiest : Griet Bertels

 
VR - Enkel hartjes LR.png

Raad van Bestuur

Villa Rozerood vzw staat onder de leiding van een pluralistische, onafhankelijke en vrijwillige raad van bestuur. De bestuursleden verlenen elk met hun eigen expertise permanente en essentiële ondersteuning aan de directie en het team.

Prof. Dr. Emmanuel Keirse (voorzitter),

Emeritus-Hoogleraard "verlies en verwerking", faculteit der Geneeskunde KU Leuven en auteur.


ir. Luc Hantson (erevoorzitter),

Directeur planning & logistiek vzw Werken Glorieux, Ronse

Mevr. Colette Raymakers, (initiatiefneemster)

Voorzitter Stichting voor Palliatieve Zorg,  en Vzw Nertwerk Levenseinde

Dhr. Emmanuel Vande Woestyne (afgevaardigd bestuurder - penningmeester), 

Master in financieel management van ondernemingen - Nationaal Ere-Voorzitter NEOS vzw

ir. Tom Roelants (secretaris),    

Administrateur Generaal Bruggen en Wegen Vlaams Gewest

Prof. Dr. Wim Distelmans (bestuurder),

Hoogleraar “waardig levenseinde” aan de Vrije Universiteit Brussel en Oncoloog

Dhr. Herman Van Impe (bestuurder),

Ere-Bedrijfsrevisor en – accountant, Oprichter Vias DFK Bedrijfsrevisoren,

thans KPMG Accountants, Director KPMG Advisory

Prof Dr. Rita Lombaerts (bestuurder),

Emeritus Hoogleraar kindergeneeskunde Faculteit der Geneeskunde KU Leuven,

kinderarts/kindernefrologe

Prof Dr. Jutte van den Werff ten Bosch (bestuurder),
    Hoogleraar kindergeneeskude VUB en kinderarts UZ Brussel:

oncologie, hematologie en immunologie

 

Mevr. Nele Van Nieuwenhuyse (bestuurder)
Juriste U.Z. Gent​

 

Mevr. Wouters Danielle (bestuurder)

Ere-kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen

 

Dhr Van Geluwe Erik (bestuurder)

Apotheker op rust