Hoe kunt u ons steunen

Doe een online gift om onze organisatie te helpen, om ondersteuning en zorg te bieden aan kwetsbare kinderen.
Doe dit via dit eenvoudige en veilige formulier.

Op mijn manier met 10€ 

Rekening houdend met fiscaalattest vanaf 40€ *

In haar werking met 100€

Ik steun Villa Rozerood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe klein uw gift ook is, het zal kinderen helpen wiens respijt zo hard nodig is gedurende hun ziekte

 

*Uw gift kost u in werkelijkheid slechts € 22 na een fiscale aftrek (€ 18 ten belope van 45% van het belastbaar inkomen).

Een gezinsverblijf met een ziek kind  820€ 

Uw belastingvermindering

Giften van 40€ of meer per jaar, zijn fiscaal aftrekbaar voor inwoners van België.

U ontvangt fiscaal attest het eerste kwartaal van het volgend jaar automatisch.
De belastingaftrek bedraagt ​​45% van het bedrag van uw gift.

 

Met deze belastingbesparing kost een gift van 100€  U slechts 55€.
 

U biedt de mogelijkheid :

 • Voor 'respiijtzorg' aan gezinnen met ernstig zieke en/of zorgbehoevende kinderen die het financieel moeilijk hebben.
   

 • Tot extra (animatie) activiteiten die het verblijf van gezinnen aangenamer en gezelliger maken.
   

 • Om het wooncomfort te verbeteren en het aanbod van gespecialiseerde apparatuur uit te breiden.
   

 • Om verbeteringswerken uit te voeren.
   

 • Om een deel van de niet door de overheid gesubsidieerde jaarlijkse exploitatiekosten te dragen.
   

45%

belastingvermindering

100€

55€

Hoe eerbiedigen wij uw privacy?

VILLA ROZEROOD heeft de persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt nodig om uw fiscaal attest te bezorgen. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 deelt VILLA ROZEROOD u hierbij mee dat u uw recht van inzage, rectificatie, beperking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en uw recht om uw door VILLA ROZEROOD verzamelde persoonsgegevens te laten wissen, op elk moment kunt uitoefenen.

Als u de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u ons contacteren via :
Data Protection Officer (dpo@villarozerood.be) VILLA ROZEROOD VZW • Fazantenlaan, 28 • 8660 De Panne • Belgium • Tel +32 58 42 20 24

Uw

steun maakt het verschil…

Privacybeleid voor gegevens (GDPR)

 • Facebook Social Icône
 • Twitter Clean
 • Youtube

© 2019 linkkiwi

Sinds 2015 staat Villa Rozerood VZW onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin