top of page
VR - Enkel hartjes LR.png

Hoe kunt u ons steunen?

U kan een online gift doen om onze organisatie te helpen, om ondersteuning en zorg te bieden aan kwetsbare kinderen. Hiervoor vult u dit eenvoudige en veilige formulier in.

Ik steun Villa Rozerood

Op mijn manier met €10 

Rekening houdend met een fiscaal attest vanaf 40*

In haar werking met €100

Voor een gezinsverblijf met een ziek kind van 820 

Elk bedrag, groot of klein zal kinderen helpen wiens respijt zo hard nodig is gedurende hun ziekte.

 

* Uw gift kost u in werkelijkheid slechts €22 na een fiscale aftrek (€18 ten belope van 45% van het belastbaar inkomen).

Steun ons

Communicatie

Uw belastingvermindering

€100 gift = €55 kost

Giften vanaf €40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar voor inwoners van België.

U ontvangt automatisch een fiscaal attest in het eerste kwartaal van het volgende jaar.
De
belastingaftrek bedraagt ​​45% van het bedrag van uw gift.

 

Met deze belastingbesparing kost een gift van €100 u slechts €55. (FOD Financien)
 

Uw steun maakt het verschil…

U biedt de mogelijkheid

 • voor 'respijtzorg' aan gezinnen met ernstig zieke en/of zorgbehoevende kinderen die het financieel moeilijk hebben;

 • tot extra activiteiten en animatie die het verblijf van gezinnen aangenamer en gezelliger maken;
   

 • om het wooncomfort te verbeteren en het aanbod van gespecialiseerde apparatuur uit te breiden;
   

 • om verbeteringswerken uit te voeren;
   

 • om een deel van de niet door de overheid gesubsidieerde jaarlijkse exploitatiekosten te dragen;
   

Hoe eerbiedigen wij uw privacy?

Villa Rozerood heeft de persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt nodig om uw fiscaal attest te bezorgen. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 deelt Villa Rozerood u hierbij mee dat u uw recht van inzage, rectificatie, beperking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en uw recht om uw door Villa Rozerood verzamelde persoonsgegevens te laten wissen, op elk moment kunt uitoefenen.

Als u de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u ons contacteren via:
Data Protection Officer (dpo@villarozerood.be) VILLA ROZEROOD vzw • Fazantenlaan, 28 • 8660 De Panne • Belgium • Tel +32 58 42 20 24

bottom of page