top of page

Hilde Weckx

Foto mevr Hilde Weckx.jpg

Biografie in een notendop
 

Hilde Weckx is gehuwd en moeder van 3 kinderen
 

Studies

 • bachelor public relations en marketing

 • bachelor bedrijfsbeheer en administratie

 • Erasmusopleiding economie in Durham (UK)

 • Master in bedrijfskunde - MBA – Business Essentials voor Managementtalent (NCOI)
   

Loopbaan

 • 2 jaar Directie-assistente NV De Paepe Beton

 • 14 jaar Pierre Fabre Benelux, Directrice Pole Dermatologie

 • 16 jaar Laboratoires Expanscience België, General Manager

 

Vrijwilliger

 • reeds 25 jaar bij  Euromelanoma België VZW (medeoprichter en schatbewaarder)

 • Laatste 8 jaar Voorzitster en Lid Raad

 • van Bestuur Farmaplus VZW

 • Laatste 4 jaar Lid Bestuursorgaan DETIC VZW

 • Lid Raad van Bestuur van het groot Kinderdagverblijf “De Ketjes” in Brussel

 • Co-voorzitter van VZW Tennis en Padelclub Roelandsveld  Partnerschap met SOS kinderdorpen, reeds 12 jaar

Hilde Weckx is CEO van de firma Laboratoires Expanscience (verdeler van het merk Mustela).
 

Op de vraag wat deze actieve dame drijft antwoordt ze dit: “Mij inzetten voor de maatschappij, kunnen bijdragen aan maatschappelijke onderwerpen,... staat centraal in mijn leven. Sinds mijn kennismaking met Villa Rozerood, hebben de mensen van Villa Rozerood mijn hart gestolen. De vele verhalen die ik al mocht horen (en ja, zelfs meemaken) van ouders, kinderen en de broers en zussen, raken mij. En daarom zet ik met veel plezier mijn schouders onder dit mooie initiatief en ben dus één van de Ambassadeurs van Villa Rozerood.”
 

De missie/visie van Villa Rozerood sluiten aan bij haar persoonlijke drijfveren: “Het gezin draagt bij tot de psychosociale ontwikkeling, naast het contact met de leeftijds- en/of ervaringsgenoten. Het is dan ook nodig om een gezin te gaan ondersteunen in moeilijke periodes, zoals bij de situatie van een kind dat zwaar ziek wordt of in een gezin met een kind met een zware handicap. En - naast de vermoeidheid van de ouders - wat zijn de noden van de broers en de zussen? Hoe ervaren zij deze moeilijke situaties? … En daar heb ik mijn raakvlak, het gaat om een maatschappelijk relevant onderwerp.”
 

Gezien haar rijke ervaring en interesse in de brede sector, interesseert het ons te horen wat haar perceptie is van de werking van Villa Rozerood en haar visie op onze toekomstige projecten. Met een pluim voor Bestuur, team en vrijwilligers klinkt het antwoord van Hilde Weckx: “Ik denk oprecht dat jullie goed bezig zijn. Op de vele uitdagingen en veranderingen die op ons afkomen, moeten we uiteraard anticiperen. Maar het team bezig zien en kunnen samenwerken met de directie en Raad van Bestuur en de andere ambassadeurs, geeft mij zoveel motivatie en voldoening om mij in te zetten voor dit project.

Ook al is mijn rol miniem, ik engageer me daar waar ik kan helpen:

 • mijn netwerk aanspreken om financiële steun te winnen,

 • daar waar ik kan, spreken over Villa Rozerood

 • Villa Rozerood promoten in ziekenhuizen, oa. op de dienst pediatrie

 • helpen bij het organiseren van events

 • maar ook met mijn team en in mijn vrijwilligerswerk, waar mogelijk verder bijdragen.

 

Tenslotte willen wij onze nieuwe ambassadeur ook het volgende vragen:
Welke boodschap wil je nog meegeven aan onze lezers?
Niet verrassend maar wel heel authentiek komt het volgende snelle antwoord:
“Dat ook zij kunnen helpen en Villa Rozerood nog meer naambekendheid kunnen geven. Bij het lezen van deze nieuwsbrief zou ik willen oproepen om naar de website te surfen en te lezen wie/wat Villa Rozerood juist is en wat jullie doen. Ik wil stimuleren: Kom vrijwilligerswerk doen of kom gewoon eens informeren. Zodra je in contact bent gekomen met Villa Rozerood, ga je je engageren. Ze mogen mij overigens ook altijd contacteren, met veel plezier zal ik hen over deze mooie Villa vertellen.”

bottom of page