top of page

Kristof Vanfleteren

Kristof_Vanfleteren.jpg

Kristof Vanfleteren is gelukkig getrouwd met Sofie Rodts en papa van Alfred (12) en Eliott (11). Als professional en zaakvoerder van ION, richt zijn aandacht zich iedere dag weer op het bijleren van iets nieuws op welk vlak dan ook. In het bijzonder probeert hij om vooral het positieve te zien in alles wat op zijn pad komt.
 

Villa Rozerood boeit hem in het bijzonder omdat het inspeelt op iets wat door héél véél mensen niet gekend is als een reëel probleem of zorg, en dat maakt voor hem onze organisatie zo bijzonder en boeiend. Hij merkt op: “Het is fantastisch om te zien hoe dit totaal belangeloos en vrijwillig initiatief het leven van zoveel gezinnen een extra dimensie geeft. Villa Rozenrood verzamelt positieve mensen wat volledig aansluit met hoe ik in het leven probeer te staan.”
 

Op de vraag hoe hij als manager aankijkt tegen de opdracht en werking van Villa Rozerood formuleert dhr. Vanfleteren dit heldere antwoord: “Als ambassadeur kunnen we niet het verschil maken in de dagdagelijkse werking van Villa Rozenrood, wat ook niet nodig is gezien het fantastische team dat zich ervoor inzet. Ik zie het als mijn rol om breed over Villa Rozenrood te communiceren en om ervoor te zorgen dat dergelijke initiatieven hoog op de (politieke) agenda kunnen staan. Het is ook mijn bedoeling te bereiken dat velen zich warm gemaakt voelen om te steunen - op welke manier dan ook - teneinde Villa Rozenrood op lange termijn veilig te stellen.”


Hij formuleert zijn engagement als ambassadeur heel concreet: “Spreading the word and the mission is my job. Gezien onze rol in het bedrijfsleven komen we met onmetelijk veel boeiende mensen in contact die het hart op de juiste plaats hebben. Hen aanspreken over dit fantastisch project en hen over de streep trekken om waar mogelijk (financieel) te steunen, is onlosmakelijk verbonden met onze rol als ambassadeur.”
 

Tenslotte wil hij nog iets specifiek meegeven aan elke lezer van deze nieuwsbrief: “Ook JIJ bent een ambassadeur. Of het nu gaat om bewoners, bezoekers, medewerkers, leveranciers, bestuurders …. . Iedereen moet in zijn omgeving vertellen over hoe Villa Rozenrood zoveel gezinnen gelukkig maakt en dit in een vaak uitzichtloze situatie. Samen slagen we er zo in nog meer middelen te mobiliseren om Villa Rozenrood een fantastische toekomst te garanderen!”

bottom of page