top of page

Marie-Anne en Bernard Siau-De Veyt

Foto Dhr. en mevr. Bernard Siau.jpg

Sedert 2022 kan Villa Rozerood steunen op de gedreven inzet van ‘ambassadeurs’: zij engageren zich om mee te helpen aan onze naambekendheid en gerichte promotie, om het verhaal van de Villa in hun netwerk te vertalen en om mee het gezicht van Villa Rozerood te worden.
 

We kennis maken met Bernard en Marie-Anne Siau–De Veyt.
 

Marie-Anne werkte vroeger als apotheker-bioloog in een klinisch labo. Na de geboorte van hun derde kind, koos ze voltijds voor de opvoeding van dit trio.
Bernard stapte als burgerlijk ingenieur in de familiezaak  (Alsico, producent van werkkledij, technische kledij en medische kledij) en bouwde die als telg van de derde generatie uit tot een wereldspeler. Ondertussen dragen hun twee zonen de bedrijfsverantwoordelijkheid. Zo hebben ze samen tijd om aandacht te besteden aan de negen kleinkinderen, vertellen ze.

 

Deze gemotiveerde en warme mensen laten duidelijk aanvoelen dat ze sociaal geëngageerd zijn maar ook overtuigd dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving vormt. Het schrijnend probleem van gezinnen met een zorgkind is totaal miskend in onze maatschappij, ervaren zij.
 

Vandaar dat ze de vraag om ambassadeur te worden, vrij snel aanvaard hebben: de last die gezinnen met een zorgkind dragen, wordt naar hun gevoel te vaak onderschat!

Zij wensen als ambassadeur hun steentje bij te dragen door via hun vriendenkring en stakeholders de bekendheid van Villa Rozerood te vergroten. Ze willen ook meewerken aan de naambekendheid van Villa Rozerood om zo gezinnen met zorgkinderen beter te kunnen bereiken. Als concreet initiatief willen ze tijdens conferenties de aandacht richten op het belang en de werking van Villa Rozerood.
 

Vanuit hun overtuiging dat de media – ofschoon terecht - vooral oog hebben voor ‘de grote wereldproblemen’, willen zij de schijnwerper richten op het gegeven dat dichter bij ons de zorgen in een gezin met gezondheidsproblemen eveneens (te) zwaar kunnen wegen.

De familie Siau is ervan overtuigd dat via respijtzorg  zorgzame geborgenheid kan geboden worden aan deze gezinnen, wat een absolute noodzaak is voor hun fysieke en mentale weerbaarheid. Als ambassadeurs willen zij deze boodschap mee uitdragen. Zij dragen Villa Rozerood in hun hart, omdat het elke keer opnieuw voor even een warme thuis en ontspanning biedt voor zoveel gezinnen die in het leven een extra belasting meekregen.

bottom of page